Факультет екології і хімічної технології

Алкіни (ацетиленові вуглеводні)

Отримання і хімічні властивості алкінів

Отримання

Промислові методи отримання ацетилену

1. гідроліз ацетилениду (карбіду) кальцію

2. піроліз метану

Лабораторні методи

1. отримання через галогенпохідні

2. отримання через галогенпохідні і ацетиленид натрію

R-Cl + NaCºCH ® R-CºCH + NaCl

 

Хімічні властивості

1. приєднання галогенів (Cl2, Br2)

HCºCH + Cl2 → ClCH=CHCl;

ClCH=CHCl + Cl2 → Cl2CH-CHCl2

2. приєднання галогеноводнів (HCl, HBr) за правилом Марковникова

3. гідрогенізація

4. реакція Кучерова (реакція приєднання води)

5. реакція Реппе (тримеризація ацетилену)

6. реакції утворення ацетиленідів

7. димеризація ацетилену з утворенням вінілацетилену